A váci Szent Cecília Egyházi Kórus csíksomlyói feltöltődés után érkezett hozzánk, ahol kedden este a Szent István plébániatemplomban énekelt.


vacikorus A szentmiseáldozatot a gyergyószentmiklósi születésű, szamosújvári római katolikus plébános, a kórus meghívója, t. Küsmődi Attila mutatta be t. Bartos Károly plébános segédletével.

 

A szentmiseáldozat bemutatása után Varga László tb. kanonok, a kórus zeneszerző karnagya szeretettől duzzadó, buzdító intelmek sorozata közben mutatta be a vegyes kart, és az ez alkalommal énekelt műveket. Őskeresztény imától a népi egyházi énekfeldolgozásokon, illetve reneszánsz egyházi kórusműveken át napjaink egy-két vallásos kórusművéig hallhatunk ízelítőt – köztük Varga Lászlónak a Hol szeretet című egyházi énekünk vegyes karra való feldolgozását is.

 

Megidézte Werner Alajost, a magyar egyházi énekek összegyűjtőjét is, aki a budapesti Regnum Marianum, e kommunisták által felrobbantott templomban is szolgált, s akit az ifjúság rossz irányban való nevelése okán ítéltek két alkalommal is 5–5 esztendő börtönre.

 

Megjegyzendő, hogy az egykori gyergyóalfalvi lelkipásztor, a későbbi szombathelyi püspök, gr. Mikes János volt a felfedezője és fő támogatója. Werner Alajos (1905–1978) neki köszönhetően jut ki Rómába magas fokú zenei tanulmányok folytatására.

 

A kitűnő kórus és a – nagyobb is lehetett volna – közönség közös éneklése külön élményt jelenthetett azok számára, akik mit sem sejtve, hallgatóként voltak elsősorban kíváncsiak a Szent Cecília Kórusra, Magyarország egyik legjelentősebb egyházi kórusára. A megható együtt dalolás bizonyára Istennek is tetsző volt. A maroknyi, de annál lelkesebb közönség, a „kicsiny sereg” szívből jövő vastapsa ezt sugallta.

 

Varga Istvánné Fitos Mónika a szentmisén Liszt Ferenc Ave Maria című művének elragadó éneklése után a hangverseny alatt is gyönyörködtetett bársonyosan meleg mezzoszoprán hangjával, amikor a Palóc himnuszként ismert, Isten áldja meg a magyar kezdetű szép, régi énekünket szólaltatta meg.

Bajna György

Forrás: http://szentistvanplebania.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=462:istennek-is-tetszett&catid=35:hirek&Itemid=65&lang=hu