Szeretettel meghívjuk 2016 március 23.-án a nagyszerdai – a gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébánia által kezdeményezett – immár hagyományossá vált és hála Istennek egyre nagyobb népszerűségnek örvendő keresztúti ájtatosságra. Ez a nagyszerdai ájtatosság az örmény katolikus templomtól a csobothegyi Szent Anna kápolnáig tart.

Mivel a világegyház az Irgalmasság Szent évét ünnepeljük, úgy gondolom nemcsak a hívek, hanem nekünk lelkipásztoroknak is fontos, hogy Isten hozzánk lehajló irgalmát megtapasztaljuk. Ezért szeretettel kérem a paptestvéreket, hogy lehetőség szerint vegyenek részt az irgalmasság keresztútján, és ha tehetik a keresztút alatt a hívek részére adjanak lehetőséget a Szentgyónás elvégzésére.
Mindannyiunk életét az Irgalmasság Atyjának kegyelmébe ajánlva kívánok áldott készületet a Húsvéti misztériumok megünnepléséhez.

A zarándoklat sorrendje:

18,00 órakor gyülekezés az örmény katolikus templomban.
T. Gál Hunor örmény-plébános buzdítása
Bevezető imádság és a zarándokútra indulók megáldása.

A stációk beosztása :
1-2. állomás. Örmény közösség imádsága
3-4-5-6-7. állomások a Szent Miklós plébánia hívei és különböző szervezetek
8. állomás a Szent István plébánia hívei.
9. állomás KI ÚT csoport
10-11. állomások a Szent István plébánia hívei.
12. állomás György Balázs szárhegyi plébános hívei.
13-14. állomások az örmény plébánia hívei

Befejezés: Befejező imádság
Köszönetnyilvánítás a résztvevőknek
A zarándokok megáldása

"Imádunk téged Krisztus és áldunk téged,
mert te, szent kereszted által megváltottad a világot."


Paptestvéri szeretettel,
Gál Hunor örm. plébános

Bővebben...