Kijavították a Kossuth-szobrot A gyergyói emberre, de az is lehet, hogy ez a székelyekre úgy általában igaz, hamar észreveszi a hibát. Ezzel talán nincs is  probléma. Ugyancsak vidékünkön jellemzõ szokás a gúnynevek ragasztása: személyre, közösségre, településre, tulajdonképpen bármire. Így  esett meg, hogy a Gyergyószentmiklóson állított Kossuth Lajos szobrot, három éve Zöldlajiként emlegetik a helybeliek.

Az elõzményekrõl tudni kell azt, hogy a Kossuth-szobrot 2009-ben a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács (GYTIT), egy szobortakarítási  akció alkalmával restauráltatta. Kikérték Burján Gál Emil gyergyószentmiklósi szobrászmûvész véleményét a szobor szakszerû rendbetételét  illetõen, az õ javaslatára a szobron keletkezett repedéseket betömték, majd zöld színû diszperziós festékkel lefestették. A szobor alkotója, Miholcsa József engedélyt adott a felújításra, mert ismeri Burján Gál Emilt, és megbízott a munkájában. A városlakók egy része kifejezte nemtetszését a smaragdzöldnek éppen nem mondható szobor kapcsán, az önkormányzat sem nézte jó szemmel a fiatalok kezdeményezését, volt, aki a „zöld festék mögött” politikai pártok színeit vélte felfedezni.

Kijavították a Kossuth-szobrot Ez elmúlt héten a GYTIT elnökének, Magyari Leventének a kezdeményezésére újabb javítómunkálatokba kezdtek. Kérdésünkre  válaszolva elmondta: „Többek véleménye alapján a megfelelõ restaurátor erre a munkára a környéken Baróti Hunor, így õt kértem fel még a  tavasszal, hogy véleményezze a szobor állapotát, és készítsen egy tervet a felújítására. Ez megtörtént, és a tervek alapján pályáztunk a  Communitas Alapítványhoz, ahonnan nyertünk is 2100 lejt erre a munkálatra. A fennmaradó 2270 lejre további támogatókat keresünk és  várunk.  A restaurálási tervet kolozsvári és magyarországi szakemberek is véleményezték, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek arra  vonatkozóan, hogy a  betonszobrok hogyan állják az idõjárási viszontagságokat, hogyan hatnak rájuk a különbözõ anyagok (festék, gipsz,  különbözõ tömítõk stb.).  Véleményüket figyelembe véve született a jelen tervezet, amelyet jóváhagyott az alkotó Miholcsa József, és   konzultáltunk a polgármesteri hivatal munkáját segítõ területrendezési bizottsággal is.”

Kijavították a Kossuth-szobrot   A szoborról eltávolították a festéket, a munkálatokat a Bodó Zs. Árpád cége végezte. A  további munkálatokat: a   repedések beinjektálását mûgyantával, a felületek  kiegészítését speciáli s betonhabarccsal, és a patinázást a Manierart cég  végzi.  A munkálatok befejezése ebben a hónapban, legkésõbb jövõ  hónap  elejére várható – tudtuk meg Magyari  Leventétõl.

 Miért vállalkoztak erre a feladatra? „Azért vállaltuk fel ezt a feladatot, mert fontos számunkra a magyar kultúra és  történelem emlékeinek ápolása. S mert úgy tapasztaltuk, hogy ez a szobor nagyon romló állapotban van, közbe kell lépni.  Arra  is  fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy sajnos, a városban levõ többi szobor is romlik, és a közeljövõben azokkal  is  foglalkozni  kell.

 Javasoljuk a városvezetésnek, hogy a betonszobrokat télire fedjék be szorosan mûanyag fóliával, hogy a hólé ne tegye tönkre õket. Más, sokkal melegebb éghajlatú városokban is ez a szokás.

Felhívjuk a városlakók figyelmét, hogy akinek van kedve, menjen közelebb és vizsgálja meg a maga szemével, hogy mennyire repedezett a szobor. Mi ezt a további romlást szeretnénk megállítani” – fûzte hozzá a GYTIT elnöke.

Borsos Júlia

Gyergyói Kisújság (www.kisujsag.ro)

Forrás: http://gytit.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=159:kijavitottak-a-kossuth-szobrot&catid=34:hirek&Itemid=53

Partnereink

Támogatóink

communitas vizszintes