Utolsó módosítás: 2014-08-11                         A pályázat meghirdetésének dátuma: 2014. augusztus 11.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
TANSZERTÁMOGATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
TEHETSÉG TÁMOGATÁSI PROGRAM
2014

 

vizuális művészetek terén tehetséges, hátrányos helyzetű tanuló támogatására


A gyergyószentmiklósi Pro Terra Alapítvány, mint Regisztrált Tehetségpont pályázatot hirdet gyergyószéki lakóhellyel rendelkező felső tagozatos vagy középiskolás tanuló, vizuális művészetek terén tehetséges, hátrányos helyzetű diák támogatására.
I. A pályázat célja: 
A pályázat célja, hogy anyagi támogatást nyújtson hátrányos helyzetű, a vizuális művészetek terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a 2013/2014-es tanévben 8 és 11. osztályt közötti tanuló gyergyószéki lakóhellyel rendelkező diák számára.
II. A pályázaton igényelhető támogatás tárgya:
1. 400,00 Ron értékű teljes tanfelszerelés (füzet, tolltartó, iskolatáska, művészeti foglalkozáshoz szükséges kellékek, stb.) a 2014/2015-ös tanévre,
és
2. egy íróasztal, hozzá tartozó székkel.
III. Érintett, támogatásban részesülő tanuló száma:
Egy gyergyószéki származású tanuló, vizuális művészetek terén tehetséges, hátrányos helyzetű diák támogatása.
IV. A pályázók köre:
A pályázatot benyújthatja minden olyan gyergyószéki származású tanuló, aki:
- a 2013/2014-es tanévben 8 és 11 közötti osztályt elvégzett, de nem feltétlenül kell gyergyószéki tanintézményben tanuljon,
- az elmúlt 2 évben a vizuális művészetek valamely területén igazolható eredményt ért el,
- a család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a tanuló tehetségének kibontakozását.
V. A pályázat feltételei:
A pályázatot kizárólag olyan a IV. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki megfelel az elvárt követelményeknek.
V.1. A vizuális művészetek valamely területén az elmúlt két évben igazolhatóan tehetségesnek bizonyult.
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
- megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2012/2013-as és/vagy a 2013/2014-es tanévben.
V.2. Szociálisan hátrányos helyzetű,
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
nagycsaládban él, árva vagy félárva, a szülő egyedülálló, valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, szülő tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos, illetve egyéb, olyan igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így a pályázó tanuló zavartalan tanulása nem biztosítható.
Figyelem! A pályázat kiírói jogosultak a támogatás megítélése előtt/ után a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére, és amennyiben bebizonyosodik, hogy a pályázó vagy iskolája hamis adatokat közölt, a tanuló további pályázásból történő kizárását vonja maga után.
VI. A pályázat benyújtásának végső időpontja: 2014. szeptember 04. csütörtök, d.u. 18 óra
VII. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatok benyújthatók elektronikusan vagy postai úton.
A pályázatok elektronikus úton történő benyújtása esetén a pályázati anyagokat az alábbi e-mail címre küldhetik: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kérjük az elektronikus levél tárgyát TEHETSÉG TÁMOGATÁS-nak nevezni.
A pályázatok postai úton történő benyújtása esetén a pályázati anyagokat az alábbi címre küldhetik:
Fundatia Pro Terra,
Gheorgheni, 535500
B-dul Lacu Rosu nr. 45/A
Kérjük a borítékra a posta cím alá láthatóan feltüntetni: TEHETSÉG TÁMOGATÁS
VIII. Eredményhirdetés időpontja: 2014. szeptember 8. d.u. 18:00óra
Eredményhirdetés az alapítvány weboldalán és facebookos oldalán várható.
IX. Díjátadás időpontja: 2014. szeptember 11.
X. A pályázat formai követelményei:
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Pályázati adatlap. Letölthető itt: PÁLYÁZATI ADATLAP
2. A 2013/2014-es tanév iskolalátogatási igazolása a befejezett iskolai évfolyam feltüntetésével.
3. A versenyeredményeket igazoló oklevelek, vagy egyéb bizonyító dokumentumok fénymásolata. Kérjük a fénymásolatok minőségére figyelni, hogy minden információ jól látható legyen.
4. Az osztályfőnök vagy a szaktanár vagy az iskola igazgatója által írt jellemzés.
A jellemzés részletesen mutassa be a tanuló szociális helyzetét, a tanuló vizuális művészeti tárgyak terén nyújtott teljesítményét, ill. ezen a területen az előző két tanévben (2012/2013-as és 2013/2014-es tanév) elért eredményeit. A jellemzést zárt borítékban szükséges átadni a pályázónak (megkérjük a pedagógust, hogy a diákról szóló jellemzést, zárt borítékban adja át a pályázónak).
5. A pályázó tanuló által írt 2-3 oldalas tanulmányi beszámoló. A tanuló szociális helyzetének bemutatásánál a család egy főre eső jövedelmének feltüntetése kötelező! Ugyanakkor kérjük a jellemzésben minden olyan tényezőre részletesen kitérni, ami a tanuló iskolai előmenetelét hátráltatja. A beszámolónak tartalmaznia kell az adott területen az előző két tanévben (2012/2013-as és 2013/2014-es tanév) elért eredményeit, illetve ismertesse konkrét szakmai terveit vannak a jövőre nézve.
6. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/ gyám) személyazonossági igazolványának fénymásolata. 14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.
A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:
- nem felel meg a pályázati kiírásnak,
- a pályázat során valótlan adatot közöl,
- határidőn túl kerül benyújtásra,
- az adatlap kitöltése hiányos,
- mellékletek hiányoznak,
- a pályázatot kizárólag zárt borítékban fogadjuk el, kivételt ez alól az elektronikus úton való jelentkezés.
                               
A pályázat kiírója:
PRO TERRA ALAPÍTVÁNY
A pályázati támogatást biztosítja:
PRO TERRA ALAPÍTVÁNY, IMPRESSZUM 2007 KFT., TARKA BARKA TURI

 

Forrás: http://proterrafoundation.blogspot.com/2014/08/palyazati-felhivas-tanszertamogatasi.html