Ifjúságkutató műhelymunkára gyűltek össze a kolozsvári Szociológia és szociális munka kar első éves diákjai. A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont által megszervezett program célja egy 2018-as, átfogó szociológiai kutatás eredményeinek feldolgozása volt.

ifjusagkutato19augusztus

Augusztus 29-31. között ifjúságkutató műhelymunkára került sor Gyergyószentmiklóson, a Polaris Oktatási Központban. A három napos program keretén belül egy, a gyergyószéki középiskolások életmódját és jövőterveit feltérképező felmérés adatait dolgozták fel a kutatócsoport tagjai. A tíz fős kutatócsoport, amelyet első éves, szociológia és humánerőforrás szakos diákok alkotnak, hónapok óta dolgozik a kérdőívek adatainak feldolgozásán. A válaszokat témakörökre osztva több bemutató és összetett elemzési anyag is készült az eredményekből, szakértői támogatással.

A kérdőíves kutatás célcsoportját gyergyószéki középiskolások alkották, hat iskolából közel 1100 fős mintát adva az átfogó elemzéshez. Több kérdéskört is körül járva válaszokat kaptunk a fiatalok időbeosztására, betekinthettünk jövőterveikbe, szabadidős-, iskolán kívüli tevékenységeikbe, idegennyelv tudásukba, valamint a román nyelvvel kapcsolatos attitűdök is körvonalazódtak. Az előkészületek eredményeit 2019. decemberében hallhatja a nagyközönség, Gyergyószentmiklóson, egy ifjúsági konferencián.

A műhelymunka főtámogatója a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.

Partnereink

Támogatóink

communitas vizszintes