2015 SZÜLETETT

75 éve született
Bella István író, költő (1940-2006)
Csaplár Ferenc irodalomtörténész, művészettörténész (1940-2007)
Kanyó Zoltán irodalomtörténész (1940-1985)
 
80 éve született
Bertha Bulcsú író, publicista (1935-1997)
Montágh Imre logopédus, nyelvész (1935-1986)
 
90 éve született
Nagy László költő, műfordító (1925-1978)
Kardos G. György író, újságíró (1925-1997)
Kerényi Grácia költő, műfordító (1925-1985)
Tarnai Andor irodalomtörténész (1925-1994)
 
100 éve született
Benedek István elmeorvos, író, művelődéstörténész (1915-1996)
Benjámin László költő (1915-1986)
Cseres Tibor író, újságíró (1915-1993)
Lőrincze Lajos nyelvművelő (1915-1993)
Móricz Lili színész, író (1915-1999)
O. Nagy Gábor nyelvész, közmondáskutató (1915-1973)
Szíj Rezső református lelkész, irodalomtörténész, író (1915-2006)
Vezér Erzsébet irodalomtörténész (1915-2003)
 
120 éve született
Bernáth Aurél festőművész, író (1895-1982)
Illés Béla író (1895-1974)
Mécs László premontrei szerzetes, költő (1895-1978)
Moholy-Nagy László fotóművész, grafikus, művészeti író (1895-1946)
Somogyváry Gyula (Gyula diák) író, költő, újságíró (1895-1953)
Török Rezső író, újságíró, színműíró (1895-1966)
Török Sophie (Tanner Ilona) író, költő (1895-1955)
 
125 éve született
Baktay Ervin orientalista, művészettörténész (1890-1963)
Eckhardt Sándor irodalomtörténész, nyelvész, szótáríró (1890-1969)
Hunyady Sándor író, újságíró (1890-1942)
Kner Imre tipográfus, nyomdász, könyvművész (1890-1944)
Makkai Sándor erdélyi református püspök, író (1890-1951)
Reményik Sándor erdélyi költő, lapszerkesztő (1890-1941)
Thienemann Tivadar irodalomtörténész, pszichológus (1890-1985)
Várnai Zseni író, költő (1890-1981)
 
150 éve született
Papp Dániel író, újságíró (1865-1900)
Tutsek Anna ifjúsági író (1865-1944)
 
200 éve született
Rómer Flóris bencés szerzetes, művészettörténész (1815-1889)
Veres Pálné író, pedagógus, nőmozgalmi vezető (1815-1895)
 
225 éve született
Kölcsey Ferenc költő (1790-1838)
Teleki József történetíró, nyelvész, könyvtáralapító (1790-1855)
 
275 éve született
Dugonics András piarista szerzetes, matematikus, író (1740-1818)
 
325 éve született
Mikes Kelemen író, utazó (1690-1761)
 
 
ELHUNYT
 
5 éve hunyt el
Bajor-Nagy Ernő újságíró, riporter (1923-2010)
Bartos Tibor irodalomtörténész, műfordító (1933-2010)
Békés Pál író, műfordító, drámaíró (1956-2010)
Benyhe János irodalomtörténész, műfordító (1926-2010)
Csetri Elek erdélyi író, művelődéstörténész (1924-2010)
Fekete Gyula író, publicista, szociográfus (1922-2010)
Furmann Imre jogász, költő (1951-2010)
Köpeczi Béla irodalomtörténész, művelődéstörténész (1921-2010)
Kristó-Nagy István irodalomtörténész, kritikus (1921-2010)
Nagy Péter irodalomtörténész, kritikus, műfordító (1920-2010)
Popper Péter pszichológus, író (1933-2010)
Rubin Szilárd író, költő, műfordító (1927-2010)
Schwajda György író, drámaíró, dramaturg (1943-2010)
Szenes Iván író, dalszövegíró, dramaturg (1924-2010)
Szilágyi Ferenc nyelvész, irodalomtörténész, költő (1928-2010)
Szilágyi György író, költő, humorista (1928-2010)
Ujfalussy József esztéta, zenetörténész (1920-2010)
Utassy József költő, műfordító (1941-2010)
Vajay Szabolcs svájci író, történész (1921-2010)
 
10 éve hunyt el
Eörsi István író, költő, műfordító (1931-2005)
Fónagy Iván franciaországi nyelvész (1920-2005)
Hernádi Gyula író, költő (1926-2005)
Kertész Erzsébet ifjúsági író (1909-2005)
Kishont Ferenc emigráns író, újságíró, humorista (1924-2005)
Tar Sándor író, költő (1941-2005)
 
15 éve hunyt el
Györffy György történész (1917-2000)
Petri György költő, műfordító (1943-2000)
Sükösd Mihály író, újságíró (1933-2000)
Szabolcsi Miklós irodalomtörténész (1921-2000)
Tőkei Ferenc sinológus, történész, műfordító (1930-2000)
Végh Antal író, szociográfus (1933-2000)
 
20 éve hunyt el
Baka István költő, műfordító (1948-1995)
Bor Ambrus író, műfordító (1921-1995)
Csorba Győző (1916-1995)
Herceg János vajdasági író, költő (1909-1995)
Kozmutza Flóra pszichológus, múzsa (1905-1995)
Kőszegi Imre író, műfordító (1903-1995)
Mándy Iván író (1918-1995)
Méliusz József erdélyi író, költő, műfordító (1909-1995)
Móricz Virág író (1909-1995)
Páskándi Géza erdélyi író, költő, drámaíró (1933-1995)
Simonffy András író, újságíró (1941-1995)
 
25 éve hunyt el
Abody Béla író, kritikus (1931-1990)
Borsos Miklós éremművész, szobrász, grafikus (1906-1990)
Buday György fametsző, grafikus (1907-1990)
Ottlik Géza író, műfordító (1912-1990)
Szécsi Margit költő (1928-1990)
Sziveri János jugoszláviai költő (1954-1990)
Thinsz Géza emigráns költő, műfordító (1934-1990)
 
30 éve hunyt el
Andrássy Katinka emigráns emlékiratíró (1892-1985)
Granasztói Pál építész, író (1908-1985)
Kálnoky László költő, műfordító (1912-1985)
Kanyó Zoltán irodalomtörténész (1940-1985)
Kardos György újságíró, könyvkiadó (1918-1985)
Kerényi Grácia költő, műfordító (1925-1985)
Scheiber Sándor rabbi, irodalomtörténész, néprajzkutató (1913-1985)
Thienemann Tivadar irodalomtörténész, pszichológus (1890-1985)
Török Sándor író, műfordító (1904-1985)
Varjas Béla irodalomtörténész (1911-1985)
Vaszary Gábor svájci író, újságíró (1897-1985)
 
40 éve hunyt el
Bárczi Géza nyelvész (1894-1975)
Lányi Sarolta költő, műfordító, pedagógus (1891-1975)
Lengyel József író, költő (1896-1975)
Mindszenty József hercegprímás, emlékiratíró (1892-1975)
Németh László író, esszéíró (1901-1975)
Ravasz László református püspök, kritikus (1882-1975)
Simon István költő, műfordító (1926-1975)
Várkonyi Nándor író, irodalomtörténész (1896-1975)
 
50 éve hunyt el
Ascher Oszkár előadóművész (1897-1965)
Justus Pál költő, műfordító (1905-1965)
Lyka Károly művészettörténész, festő (1869-1965)
Salamon Béla színész, humorista (1885-1965)
 
60 éve hunyt el
Gáspár Endre író, műfordító (1897-1955)
Károlyi Mihály emigráns emlékiratíró, politikus (1875-1955)
Nadányi Zoltán író, költő, műfordító (1892-1955)
Szekfű Gyula történész, publicista (1883-1955)
Tevan Andor könyvkiadó, bibliofil (1889-1955)
Török Sophie (Tanner Ilona) író, költő (1895-1955)
 
70 éve hunyt el
Bartók Béla zeneszerző, folklorista (1881-1945)
Csengery János klasszika-filológus, műfordító (1856-1945)
Gelléri Andor Endre író (1906-1945)
Gulácsy Irén író (1891-1945)
Halász Gábor irodalomtörténész (1901-1945)
Kemény Simon újságíró, költő (1882-1945)
Örley István író (1913-1945)
Pap Károly író (1897-1945)
Sárközi György író, költő, műfordító (1899-1945)
Szabó Dezső író, közíró (1879-1945)
Szerb Antal író, műfordító, irodalomtörténész (1901-1945)
Vikár Béla folklorista, zenetudós, műfordító (1859-1945)
 
75 éve hunyt el
Hevesi András író, műfordító (1901-1940)
Marczali Henrik történész (1856-1940)
Pintér Jenő irodalomtörténész (1881-1940)
 
80 éve hunyt el
Gombocz Zoltán (1877-1935)
Kner Izidor nyomdász, író, könyvkiadó (1860-1935)
 
90 éve hunyt el
Apponyi Sándor történész, bibliofil (1844-1925)
 
100 éve hunyt el
Kármán Mór művelődéspolitikus (1843-1915)
Lovik Károly író, újságíró, lótenyésztő (1874-1915)
Újházi Ede színész, színészpedagógus (1841-1915)
 
120 éve hunyt el
Komjáthy Jenő költő (1858-1895)
Szarvas Gábor nyelvész (1832-1895)
Veres Pálné író, pedagógus, nőmozgalmi vezető (1815-1895)
 
125 éve hunyt el
Orbán Balázs etnográfus, író, utazó (1830-1890)
Szabó Károly történész, bibliográfus (1824-1890)
 
150 éve hunyt el
Bugát Pál nyelvész, orvos (1793-1865)
Jósika Miklós katonatiszt, író (1796-1865)
 
225 éve hunyt el
Hadik András altábornagy, emlékiratíró (1711-1790)
 
525 éve hunyt el
Corvin Mátyás király (1443-1490)

Forrás: http://gymk.ro/index.php/hu/hirek/254-irodalmi-evfordulok-2015-ben

Partnereink

Támogatóink

communitas vizszintes