2019. június - szeptember időszakban néprajzi gyűjtőmunkám egyik legtermékenyebb és szépségében is felülmúlhatatlan idejét érhettem meg. Ebben segítségemre Abrán Tünde nyugalmazott gyógyszerész barátnőm volt, aki nem csak elszállított a gyűjtési területekre, de lelkes odaadással, megérezve a teendők fontosságát és súlyát, minden településen a legmegfelelőbb adatközlőt illetve adatközlőket szervezte be a rejtett értékek feltárására. Ezek rögzítésében is szakszerűen segítkezett, megélve egy frissen felfedezett néprajzi elhívás fontosságát és visszatéríthetetlen egyediségét. Mire megérkeztem Székelyudvarhelyre, már összeállt az egy vagy több napi ételcsomag, amit a Gizi csárdában (Sc. Citadella Srl.) készítettek elő szorgos kezek, és hűtőtáskába helyezve, már indulhattunk is az áhított helyszínekre.

Így Udvarhelyszék változatos és sokrétű értékeit őrző falvaiban sikerült úgy az egyházaknál megrekedt, mint a népi építkezésben is kicserélésre ítélt, vagy a kanapék mélyén lapuló lakástextilek, valamint az újfajta elemekkel indokolatlanul gazdagodó népviselet hagyományos darabjaiból tekintélyes mennyiséget megmenteni. Ez a mentés az adatolás alaposságát, méretezését a technika leírását és nem utolsó sorban a fényképes tárgyi anyag rögzítését jelentette. Összességében 3600 – 3700 fotó, rajz készült. Három jegyzettömb várja az otthoni feldolgozást.
Sikerült Székelyudvarhely központból 14 alkalommal, 36 napot terepen tölteni, amikor hosszabb-rövidebb távon kutató utakat jártunk be. Valahányszor útra keltünk, ellenőriztük a már meglévő anyagok sérthetetlenségének biztonságát és amennyiben hiányosnak bizonyult az előző gyűjtőút, azonnal pótoltuk azt.
A megítélt pályázati összeg eredményeként sikerült felkutatni 128 település értékeinek döntő többségét, így névsor szerint: Abásfalva – Ákosfalva – Alsósófalva – Árvátfalva – Atyha – Backamadaras – Bencéd – Berekeresztúr – Bogárfalva – Bözödújfalu – Csehétfalva – Csekefalva – Csíkfalva – Dálya – Deményháza – Ége – Énlaka – Erdőszentgyörgy – Etéd – Farkaslaka – Felsőboldogfalva – Felsősófalva – Fenyéd – Fenyőkút – Firtosváralja – Gyepes – Havad – Havadtő – Homoródalmás – Homoródbene – Homoróddaróc –
Homoródjánosfalva – Homoródkarácsonyfalva – Homoródkeményfalva – Homoródremete – Homoródszentlászló – Homoródszentmárton – Homoródszentpál – Homoródszentpéter – Homoródújfalu – Jánosfalva – Jásfalva – Jedd – Jobbágyfalva – Kaca – Kadicsfalva – Kányád – Kebele – Kecset – Kecsetkisfalud – Kendő – Kénos – Kibéd – Kiskadács – Kobátfalva – Kolonda – Korond – Koronka – Kőhalom – Kőrispatak – Küsmöd – Lengyelfalva – Lókod – Lövéte – Mája – Makfalva – Márkod – Medesér – Mikháza – Miklósfalva – Miklóstelke – Nagykadács – Nyárádbálintfalva – Nyárádgálfalva – Nyárádköszvényes – Nyárádmagyarós – Nyárádmalomfalva – Nyárádremete – Nyárádselye – Nyárádszentbenedek – Nyárádszentlászló – Nyárádszentsimon – Nyárádszereda – Oklánd – Oroszhegy – Pálos – Pálpataka – Parajd – Patakfalva – Petek – Rákos – Recsenyéd – Rigmány – Rugonfalva – Sándortelek – Sásverés – Seprőd – Siklód – Sóvárad – Sövénység – Szakadát – Szászbuda – Szászkeresztúr – Szászkézd – Szederjes – Székelyboós – Székelybő – Székelyfancsal – Székelykeresztúr – Székelypálfalva – Székelysárd – Székelyszentkirály – Székelyszentmihály – Székelyszentmiklós – Székelyszenttamás – Székelytompa – Székelyudvarhely – Székelyzsombor – Szentbere – Szolokma – Szolokma – Szováta – Tarcsafalva – Tibód – Tordátfalva – Üknyéd – Városfalva – Zoltán.

Köszönet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy ennek a huszonnegyedik órában végzett értékmentő munkának az anyagi fedezetét vállalta. A már meglévő és az ezután végzendő munkák remélhetőleg több kötetben tesznek majd bizonyosságot népünk nagy értékű kultúrjavai mellett.

Kisné Porik Irén, néprajzkutató,
a Gránátalma Egyesület elnöke