"Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi."
(Szabó Magda)

Kedves Szülők!

 Az iskolaválasztás fontos pillanat, hiszen elhatározásuk befolyással lehet gyermekük egész életútjára. Minden szülő azt szeretné, hogy gyermekét jó helyen, biztonságban, barátságos környezetben tudja. Olyan iskolában, ahol tehetségéhez és képességeihez mérten a leginkább ki tud bontakozni. A döntéshozatalban szeretnénk segítséget nyújtani ezzel a kiadvánnyal.
Köztudott, hogy a gyermek életében óriási fordulatot jelent, hogy iskolába kerül. Nem csoda, hiszen gyökeresen megváltozik, átalakul az élete. Kötelességei, feladatai lesznek, ráadásul teljesen új közeg, idegen felnőttek, gyermekek veszik körül. Megváltoznak a családban is a feléje irányuló elvárások.
Éppen ezért, iskolánkban olyan légkör kialakítására törekszünk, ahol a gyermekek fokozatosan szokhatnak hozzá az iskolás élethez, munkához, ahol jól érzik magukat. Ennek megvalósulásához a legfontosabb a szorongásmentes, bizalom teli, biztonságot nyújtó nyugodt környezet, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás. Úgy gondoljuk, hogy az iskola gyermek és pedagógus közös alkotóműhelye, melyben mindkét félnek jól kell éreznie magát.
Mivel tudjuk, hogy a gyermek legfőbb tevékenysége a játék, a modern pedagógia játékos elemeit beépítjük a tanórák menetébe. Az életszerű helyzet, a játékos forma oldja a belső feszültségeket, segíti az önkifejezést, sikerélményt biztosít a gyermekek számára.
Iskolánkban a nevelést és az oktatást egységként kezeljük. A színvonalas, továbbtanulásra felkészítő oktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyermekek érzelmi és lelki fejlődésére, a hagyományos értékrend átadására, a nemzeti öntudat ébrentartására, a hagyományok ápolására, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Fontosnak tartjuk a szülői házzal való együttműködést. Az eredményes nevelő-oktató munkát, nevelési tanácsadó, fejlesztő pedagógus és logopédus is segíti.
Szeretettel várjuk február 18-án, 8-12 óra között, hogy bepillantást nyerjenek a jelenlegi előkészítő osztályok életébe.
Május 12-én játékos „Iskolakóstolót" szervezünk, ahol gyermekek játékos foglalkozás során ismerkedhetnek a tanító nénikkel és leendő társaikkal.

Szeretettel várjuk a leendő kisdiákokat!

Kívánunk jó döntést és azt, hogy a szeptember az öröm napjait hozza el kisgyermekük és családjuk életébe!

Tisztelettel:

Gál Árpád, igazgató

Lázár Nóra, igazgatóhelyettes

P1080656

 

P1080665

 

P1080668

Forrás: http://fogarassymihaly.ro/beiskolazas/102-beiskolazas-a-20152016-os-tanevben.html

Partnereink

Támogatóink

communitas vizszintes