15 DSCN3357Első alkalommal szervezték meg Gyergyószentmiklóson a szociális munka szakon tanuló egyetemisták diákkonferenciáját. Az október 9-11 között, a Szent István Római Katolikus plébánián zajló rendezvényen közel 50 személy vett részt, többségében nappali vagy távoktatásos formában szociális munka szakon tanulók, illetve a helyi szociális szervezetek munkatársai és vezetői. A konferenciát a Műhely Egyesület a Gyergyói Szociális és Közösségi Erőforrásközpont, valamint a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete szervezte közösen.
A szervezők három fontos célt tűztek ki: a szociális munka szakos diákok jobban megismerjék egymás szakmai munkásságát, érdeklődését; a térség szociális szervezeteinek vezetői megismerjék a szociális munkás diákokat, azok szakmai érdeklődését és felkészültségét, kapcsolatok alakuljanak ki a szociális szervezetek vezetői, mint munkaadók, és a szociális munka szakos diákok, mint leendő munkavállalók között, ezáltal segítve a szociális munkás hallgatók egyetem utáni elhelyezkedését, hazatérését; valamint segíteni szerettek volna abban is, hogy a pályaválasztás előtt álló középiskolás diákok is jobban megismerjék a szociális munka szakmát, és könnyebben dönthessenek saját továbbtanulásukról.

A konferencia péntek délután a megnyitóval és két szakmai műhellyel kezdődött, majd szombat délelőtt került sor a fő eseményre, a végzős, illetve frissen végzett hallgatók előadásaira. Az előadók (Abrudbányai-Győri Melinda, Ferencz Emese, Fodor Rita, Mihálydeák Orsolya) gyakorlatilag szakdolgozataikat, tudományos diákköri konferenciára készített dolgozataikat mutatták be, ezáltal a résztvevő egyetemi hallgatók nemcsak az előadók szakmai tevékenységét, érdeklődését ismerhették meg, hanem megláthatták azt is, hogy milyen kutatások, szociális beavatkozások valósulnak meg egy-egy államvizsga dolgozat keretében. Az előadások témái igen változatosak voltak: a kolozsvári magyar egyetemisták egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésétől, a pedagógusok és szociális munkások roma személyekkel szembeni előítéletének vizsgálatán át a gyászfeldogozásig vagy a családban történő gyermekbántalmazás következményeinek bemutatásáig. Az előadásokkal kapcsolatos konkrét információk (előadások címe, a vetített bemutatók) megtalálhatók a konferencia honlapján.
A hallgatóság ugyanakkor egy doktori kutatással is megismerkedhetett, drd. Kiss Gabriella, az ELTE Társadalomtudományi Karának doktorandusza, a demens betegeket gondozó családok nehézségeinek vizsgálatáról tartott előadást, a diákelőadások előtt, a konferencia nyitóelőadásaként.
A konferencia délután további szakmai műhelyekkel folytatódott.
A résztvevők szerint a rendezvény nagyon hasznos volt, mind az előadók számára, mind pedig a hallgatóság számára. A végzett hallgatók előadói képességeiket fejleszthették és bemutathatták szakmai munkájukat egyetemista társaiknak és a szociális szervezetek munkatársainak és vezetőinek, a jelenlegi hallgatók pedig értékes tudáshoz és tapasztalatokhoz jutottak.
Ugyan a középiskolásokat az aktív kommunikációs kampány (szórólapok, óralátogatások) ellenére sem sikerült hatékonyan megszólítani, az egyetemisták számára és a szociális szervezetek munkatársai, vezetői számára is nagyon eredményes volt a konferencia, és ennek következtében a szervezők azt tervezik, hogy jövőben megismételjék a rendezvényt, a jelenlegi rendszerhez hasonlóan, több tudományterület bevonásával.
A rendezvény Hargita Megye Tanácsának támogatásával valósult meg.