A gyergyói szociális szakkönyvtár 2014-ben jött létre abból a célból, hogy a városunkban jelenlévő segítő foglalkozású szakembereknek, illetve a távoktatásos képzési formában segítő szakmákat tanuló diákoknak segítségére legyen a szakmai felkészültségre.

2014-2015 folyamán a könyvtárban 348 darab könyv volt megtalálható és az érdeklődők heti 2 órás nyitva tartás alkalmával olvashattak, illetve kölcsönözhettek ki könyveket. Online nyilvántartás és kölcsönzési rendszer is rendelkezésre áll az érdeklődők részére.

szakkonyvtar 20161029 2b

A 2016-os fejlesztés keretében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány támogatásával sikerült megvásárolnunk 16 darab új szakkönyvet. A szakkönyvek megvásárlása során véleményeket kértünk a szaktanároktól, akik a távoktatásos diákokat oktatják, valamint a diákok véleményét is kikértük, hogy milyen könyvekre lenne szükségük ahhoz, hogy tudásukat fejleszteni tudják. A vélemények összegyűjtése után következett a szakkönyvek megrendelése.

Az új könyvek listája:

 1. Barna Ildikó, Székelyi Mária – Túlélőkészlet az SPSS-hez, Typotex Kiadó, 2008.
 2. Demetrovics Zsolt – A droghasználat funkciói, Akadémiai Kiadó, 2007.
 3. Demetrovics Zsolt – A droghasználat funkciói, Akadémiai Kiadó, 2007.
 4. Demetrovics Zsolt – Az addiktológia alapjai II., Elte Eötvös Kiadó, 2009.
 5. Domschitz Mátyás – El vagyunk havazva, Typotex Kiadó, 2013.
 6. Dr. Szőnyi Magda - Jacqueline Royer: Metamórfozisok tesztje - Iskolapszichológia 23., ELTE PPK Tanárképzési és -továbbkép, 2015.
 7. Fürst Zsuzsanna, Wenger Tibor (szerk.) – A kábítószer-abúzus orvosi, jogi és társadalmi vonatkozásai, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2010.
 8. John Boyd, Philip Zimbardo – Időparadoxon, HVG könyvek Kiadó, 2012.
 9. Kálmán Zsófia – Könczei György – A Teigetosztól az Esélyegyenlőségig, Osiris Kiadó, 2002.
 10. Kálmán Zsófia – Könczei György – A Teigetosztól az Esélyegyenlőségig, Osiris Kiadó, 2002.
 11. Ligeti György, Hére Gábor – Módszertan – A társadalmi jelenségek kutatása, Osiris Kiadó, 2014.
 12. Mitev Aurel, Sajtos László – SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea Kiadó, 2007.
 13. Richard Rohr, Andreas Ebert – A lélek kilenc arca, Ursus Libris, 2015.
 14. Rudas Tamás – Közvélemény-kutatás, Corvina Kiadó, 2006.
 15. Talyigás Judit (szerk.) – Az internet a kockázatok és a mellékhatások tekintetében, Scolar Kiadó, 2010.
 16. Varga Katalin – A szavakon túl – Kommunikáció és szuggesztió az orvosi gyakorlatban, Medicina Könyvkiadó Zrt., 2011.

A nyár folyamán többféle feladatot elláttunk a könyvtárban. Rendszereztük, illetve frissítettük a leltárlistát, valamint a kölcsönzési listát is. Szintén online rendszeren keresztül követjük, hogy ki mikor vett ki könyveket, így e-mailes értesítés segítségével értesítjük, amikor lejár a kölcsönzési időszak. Ebben az esetben az illető személy vagy behozza a könyvet, vagy hosszabbít. Továbbá sikerült a könyveket rendszerezni témák szerint és elválasztó lapokkal megjelölni az egyes területeket.

Idei fejlesztésünknek köszönhetően a kölcsönzések száma és az online beiratkozottak száma is növekedett. 2016-ban 126 kölcsönzést regisztráltunk, az online beiratkozottak száma pedig 29-ről 50-re emelkedett.

Mihálydeák Orsolya
programfelelős