fessunkalmokat sociostartupÉves rendszerességgel 15-20 végzős diplomázik szociális munka szakon nappalin és távoktatáson, Kolozsváron és Gyergyószentmiklóson. Tanulmányaik és különböző hátrányokkal küszködő klienseik körében végzett (önkéntes) munkájuk során, olyan problémákkal, kérdésekkel is találkoznak, amelyekre még nem, vagy csak nagyon kevés válasz, megoldás érkezett az adott közösségben, ahol ezek a hiányosságok fellelhetőek.

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont egy olyan projektet indított, melynek célcsoportját az említett pályakezdő szociális munkások közül azok képezik, akik a problémák észlelésén túl, változtatni is szeretnének, azaz egy-egy szakmailag megalapozott beavatkozási terv mentén kívánják előmozdítani ezeket a helyzeteket Gyergyószentmiklóson és Kolozsváron.

Programunkkal munkájuk beindítását segítettük négy alapvető cél mentén:

  • humán szakemberek (szociológus, szociális munkás, pályázatíró stb.) révén 2016 áprilisától júniusig/júliusig négy kezdő szociális munkások által megtervezett szociális projekt számára biztosítottunk specifikus szakmai tanácsadást a beavatkozási projektek beindításához;
  • a kiválasztott négy induló szociális projekt számára intézményes, jogi hátteret biztosítottunk pályázásra;
  • ösztöndíjat biztosítottunk a projektek beindításának támogatása végett
  • a beavatkozások eredményeit egy elektronikus katalógus megjelentetése által népszerűsítettük és hasznosítottuk.

Programunk első kiadása során négy beavatkozási programot támogattunk, kettőt-kettőt Gyergyószentmiklóson, illetve Kolozsváron:

  • Egy prevenciós program, Gyergyószentmiklóson, 11-12 éves (ötödik osztályos) diákok számára, amely segítségével megelőzhető a testképpel kapcsolatok fizikai és mentális problémák kialakulása, a testkép- és evészavarok. A csoportfoglalkozás 9 alkalomból állt. A találkozások során a hangsúly az információk nyújtására, megküzdési stratégiák és önmonitorozási technikák tanítására, valamint megfelelő készséges kialakítására fektettük.
  • Egy közösségfejlesztő projekt megvalósítása gyermekotthonban élő gyermekek számára a falfestés módszerével. Az egyhetes projekt csoportfoglalkozásokból és a falfestés elkészítéséből állt. A csoportfoglalkozások alatt a fiatal résztvevők álmaira, jövőterveire összpontosítottunk, strukturált gyakorlatok és rajzos feladatok segítségével, majd ezekre a rajzokra építve elkészítettünk egy kompozíciót egy kültéri (10 x 2 méteres) falrészen.
  • Egy műhely 10-15 magyar nemzetiségű egyetemista részvételével, ahol a jelenlévőknek lehetőségük volt román nyelvi kompetenciáik, önbizalmuk fejlesztésére, orvos-beteg kommunikációs helyzetekben gyakorolva. A projekt célja az volt, hogy segítsen azokban a helyzetekben, amikor az egyetemisták orvosi ellátásra szorulnak Kolozsváron, de ez nem elérhető magyar nyelven.
  • Egy mentálhigiénés-támogató csoport fiatal szociális munkásoknak, akik Kolozsváron élnek és dolgoznak. A program célja a kiégés megelőzése volt a szakmai identitás megerősítése és a segítők szakmai-közösségi hálójának megerősítése által. A projekt hat tematikus csoporttalálkozóból állt.

A program eredményei két szinten mutatkoztak meg: egyrészt a fiatal pályakezdők támogatása által, másrészt pedig közvetett módon azáltal, hogy a szociális beavatkozási programokkal gyerekeket, diákokat, egyetemistákat és fiatal szakembereket segítettünk.

Ami a pályakezdő szociális munkásokat illeti, sikerült szakmai támogatást és ösztöndíjat biztosítsunk számukra, két projekt megvalósításához pályázati támogatást szerezzünk, és mind a négy személy lehetőséget kapott arra, hogy programjaik eredményeit egy online katalógusban mutassa be. Ebben a katalógusban a SocioStartUp program rövid bemutatása után röviden bemutatjuk (egy-két oldalban) mindegyik projekt célját, tevékenységét, eredményeit, fényképekkel illusztrálva.

A katalógus elkészítését a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány támogatta. A katalógus elérhető és letölthető az Erőforrásközpont honlapjáról.

 

 

Partnereink

Támogatóink

communitas vizszintes

Kövess minket facebookon