gyergyo osztondij 2017A márciusi soros tanácsülésen beterjesztésre és elfogadásra került egy Hallgatói Ösztöndíj program elindítása. Célja, hogy azok a felsőoktatási intézményekben végzős gyergyószentmiklósiak részesüljenek támogatásban, akik államvizsga és mesteris záró vizsgamunkájukat, illetve doktori disszertációjukat Gyergyószentmiklóssal kapcsolatos témából készítik, legyen az a tudományok bármelyik területéről (közgazdaság, biológia, kémia stb.). A határozat kezdeményezője Pál Levente, önkormányzati képviselő.

A kezdeményezés kiindulópontja, hogy a mindenkori városvezetésnek érdekeltnek kell lennie saját értékeinek a felfedezésében, fejlődésének elősegítésében. Ide tartozik az is, hogy segítse a felsőfokú intézményekben tanuló gyergyószentmiklósi diákokat a kiváló eredmények elérésében.

A programmal arra ösztönözzük a felsőoktatásban tanuló személyeket, hogy figyelmüket városunkra és a közösségünkre fordítsák.

Pályázni három kategóriában lehet:

 • egyetemi alapképzésen készített végzős szakdolgozattal
 • mesterképzésen készített végzős szakdolgozattal
 • doktori disszertációval

Feltételek:

 • állandó gyergyószentmiklósi lakcím megléte
 • a világ bármely részén tanulhat, azonban az egyetem az adott országban hivatalosan elismert legyen
 • 35 éves korhatár
 • a végzős munka előkészítési szakaszban legyen a folyó tanítási évben (2016-2017)
 • a dolgozatok elkészülése után a Képviselőtestület előtt való bemutatása
 • minimum pontszám elérése
 • pályázati csomag benyújtása

Megjegyzés: a pályázati csomagnak nem a kész dolgozatot, hanem egy 4000 karakter terjedelmű kivonatot kell tartalmaznia. A képviselő testület előtti bemutatás a dolgozatok elkészítése, megvédése után esedékes.

Az ösztöndíjak odaítélése különböző pontozási szempontok alapján történik, mint például:

 • elért tanulmányi eredmények
 • kutatási eredmények publikálása
 • konferenciákon való részvétel (hallgatóként vagy előadóként)
 • a dolgozat alkalmazhatósága nagyobb pontszámot ér
 • nemzetközi nyelvvizsga elismervény

A pontozó bizottságot a képviselő testület tagjai, illetve felsőoktatási intézmények képviselői fogják alkotni, többek között Dr. Lázár Ede dékán, egyetemi docens, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karának részéről, illetve Dr. Magyari-Sáska Zsolt, egyetemi adjunktus, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi kara részéről.

A pályázati csomag benyújtásának határideje 2017. április 28.

A pályázatot 14 500 lejes kerettel hirdetjük meg, mely a következő képpen áll össze:

 • 5 államvizsga dolgozatát készítő személy, egyenként 1200 Ron ösztöndíjban részesül
 • 3 mesteris dolgozatát készítő személy, egyenként 1500 Ron ösztöndíjban részesül
 • 2 doktori disszertációját készítő személy, egyenként 2000 Ron ösztöndíjban részesül

A határozattervezet teljes egészében a város honlapján érhető el: https://goo.gl/1hvTTN

Jelentkezési ív: https://goo.gl/rn699I

Forrás

Partnereink

Támogatóink

communitas vizszintes

Kövess minket facebookon