kerdojelek logopalyazatA Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont logópályázatot hirdet a gyergyószentmiklósi Élmény Alap létrehozása alkalmából.

A pályázat célja: nyomtatott (print) és on-line formában egyaránt használható logó létrehozása az Élmény Alap pályázati program számára.

A logó megtervezésekor a következő szempontokat kell figyelembe venni:

Az Élmény Alap egy Gyergyószentmiklósról elszármazott vállalkozó támogatásával jön létre, és elsősorban pályázati alapként működik. Tervek szerint az évente kiírásra kerülő alaphoz civil szervezetek, kisközösségek és egyének pályázhatnak. A pályázati alap elsősorban ifjúsági kezdeményezéseket és fiataloknak szóló programokat támogat.

Célja a fiatalok támogatása abban, hogy a virtuális világból (mobiltelefon, internet, facebook stb.) kimozdulva, a virtuális kapcsolatok, tevékenységek és időtöltések helyett/mellett aktív élményekben (közösségi, emberi, alkotói, művészi, tudományos, tanulási-fejlődési stb.) részesüljenek a természetben és emberi közösségekben, közösségi tevékenységek, tanulás, készségfejlesztés, vagy önmegvalósítási lehetőségek biztosítása által.

Pályázók köre: Pályázatot nyújthat be bármely természetes vagy jogi személy

Pályázati részvétel feltételei:

 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó több pályamunkával nevezhet.
 • A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles visszafizetni.
 • A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött pályázati adatlapot, amellyel a pályázó elfogadja a kiírásban foglalt feltételeket, beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó nevével azonosíthatóan is).
 • A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a logó felhasználására teljes, kizárólagos térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és a pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja.
 • A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a pályázat eredményhirdetését, illetve az értesítést követő 3 napon belül a teljes pályázati anyagot átadja.
 • A pályázati kiíró fenntartja a jogot, hogy a sértő, a kiírás szellemiségével ellentétes pályamunkákat a pályázatból kizárja.
 • A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek tekintse, és ne ossza ki a díjakat, amennyiben a beérkezett pályamunkák nem illeszkednek a program elképzeléseibe.
 • A kiíró döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • a logó (színes és szürkeárnyalatos formában, jpg és png formátumban), a logóban használt színek színkódjai, és amennyiben szöveg is szerepel a logóban, akkor a felhasznált betűtípus (font formában)
 • pályázati adatlap (ez tartalmazza a pályázó adatait, és elérhetőségeit, illetve esetenként kiegészítést, magyarázatot, a koncepció bemutatását)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27, 24 óra

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre. A levél tárgya Élmény Alap logópályázat

A pályázat díja: a nyertes 500 lej díjazásban részesül, és feltüntetjük az Élmény Alap támogatói között is, mivel úgy tekintjük, hogy a díj és a munka értéke közötti különbözet a nyertes hozzájárulása az Alaphoz.

A pályázat elbírálása: A pályázatokat az Élmény Alap támogatója és kuratóriuma bírálja el.

Eredményhirdetés: Az elbírálást követően, legkésőbb 2017. december 4-ig, a nyertest e-mailben és telefonon értesítjük, és az eredményt honlapunkon és facebook oldalunkon közzétesszük.

 

Pályázati adatlap

 

Partnereink

Támogatóink

communitas vizszintes