A 2018-2019 –es tanévet 38 tanuló kezdte el és ebből 33 tanuló sikeresen be is fejezte. Sajnos voltak olyan tanulók akik az év folyamán különböző okok miatt kiestek az iskolánkból de a többiekkel sikerült elérni az előre kitűzött céljainak.

Elsődleges célunk az volt, hogy iskolánk minden tanulója megtanuljon írni, olvasni és számolni. Ezt hála az Úrnak sikerült elérnünk. Elmondhatjuk, hogy minden gyermeknél letettük az alapot. De voltak tanulók akik már régebb óta jártak az iskolánkban és velük ebben az évben már az alapokra kellett építkeznünk. Mindenkivel a saját szintjén, saját képességeihez mérten és saját tempójában foglalkoztunk. Így év végére a tanulók különböző szintekre jutottak el. A kisebbek akiknek ez volt az első iskolai évük elsajátították az Abc-t, a számokat és a hozzá tartozó alap műveleteket, feladatokat. Akiknek már ez megvolt azokkal a rögzítésre kellett törekednünk. Ugyanis sajnos ezek a gyermekek nem olvasnak otthon és házi feladatot sem oldanak, az igazság az, hogy nem is kapnak. Tehát a mi feladatunk volt az, hogy minden egyes nap minden gyermek külön - külön gyakorolja az olvasást, írást, a fogalmazás alkotást, a matematikai műveletek begyakorlását. Ezek különböző szinteken valósultak meg, vannak akik összeadnak - kivonnak, mások már szoroznak – osztanak is, az olvasás is van akinek folyékonyan megy, van akinek még a hosszabb szavak nehézséget okoznak.

ciganymisszio

De iskolánknak van néhány tanulója akiken még mi is elcsodálkozunk, hogy milyen ügyesen haladnak. Bennük nagy az akarat és a tudás utáni vágy. Nekik vannak céljaik az életben , és elképzelésük arról, hogy mik szeretnének lenni (például: polgármester, ügyvéd, tanár). Ezért minden nap tesznek is annak érdekében, hogy haladjanak. Mottójuk: „ Ha valamit akarsz, tegyél érte. ” Ők sokkal magasabb szinteken vannak. Velük a tudományok világába is betekintgetünk, mint: biológia, földrajz, történelem, környezetismeret. Az alap tantárgyak esetében is ők már előrébb járnak mint a többiek: törtekkel dolgoznak, egyenleteket, mértan feladatokat oldanak, a Magyar nyelvet pedig úgy kezdik használni mint anyanyelvüket ( helyesen használják a ragokat, toldalékokat, szórendeket, változatosan fogalmaznak). Hosszabb terjedelmű meséket, novellákat, vereseket olvasnak, értelmeznek, tartalmakat írnak.

Iskolánkban ebben az évben minden héten pénteken a gyermekeknek angol nyelvoktatásban volt részük, melyet egy szakképzett angol tanárnő tartott. A gyermekekkel rendszeresen tartottunk közös beszélgetéseket amikor az élettel kapcsolatos kérdéseket vitattuk meg. Ennek kapcsán beszéltünk a pénz kezeléséről, spórolásról is. A gyermekekben pedig ez után a beszélgetés után feltört a vágy arra, hogy spóroljanak. Ez úgy valósítottuk meg, hogy mindenki amikor lehetősége volt rá hozott annyi pénzt amennyit megspórolt és minden osztály külön perselybe gyűjtötte és év végén egy közös évzáró ünnepséget tartottunk belőle.

Az évzáró ünnepséget ünnepi keretek között tartottuk meg. Minden osztályból jutalomba részesültek azok a tanulók akinek nem volt egyetlen egy hiányzásuk sem és minden osztályból kiválasztottuk a két legjobb tanulót akiket külön jutalomban fogunk még ez után részesíteni. Ugyanis szerettünk volna valami olyat adni ezeknek a gyermekeknek amit nem vehet el tőlük senki. Így arra döntöttünk, hogy szervezünk egy napot amely csak róluk szó, és olyan helyre mehetnek ahová a szüleik soha nem tudnák elvinni őket. Ez a hely a Marosvásárhelyi állatkert, játszótér és múzeum less, amit Július 6-án fogunk meglátogatni azzal a 9 kiválasztott tanulóval akik ebben az évben a tanulásban a legjobb eredményeket érték el.

Visszatekintve elmondhatjuk, hogy bőségesen van miért hálát adnunk Istennek mindazért amit adott nekünk ebben az évben: türelmet, szeretetet, bölcsességet, növekedést, előrehaladást, anyagi javakat és lehetőségeket. Egyedül nem sikerült volna de Vele semmi sem lehetetlen. Így bizakodva nézünk a jövőre nézve, hogy Isten az elkezdett munkát folytatni fogja.

Partnereink

Támogatóink

communitas vizszintes

Kövess minket facebookon