Reflektorfényben a civil szervezetek

1998

Az Esély Alapítvány újabb programja többrétű tevékenységet foglal magába. Egyrészt, amint észerevehettétek állandó képújság oldalunk van, ahol nyílvánosságra hozhatjuk egy éven át hirdetnivalóinkat. Így nagyon hamar tudomást szerezhettek a hozzánk beérkező újdonságokról, fiatalokat és civil szervezeteket érintő hírekről. Ezenfelül a kezetekben tartott kiadványt is meg tudjuk havonta jelentetni szintén azzal a szándékkal, hogy minél több információt juttassunk el olvasóinkoz. Helyet biztosítunk minden bemutatkozni kívánó ifjúsági szervezetnek, civil szervezetnek. Szintén bemutatkozásra adunk lehetőséget a havonta jelentkező tévéadásban (minden hónap utolsó péntekén 19,00 órától kerül adásba a "Reflektorfényben a civil szervezetek " cimű összeállítás). Mindezen programokhoz az anyagi támogatást pályázat útján nyertük el a Civil Társadalom Fejlödéséért Alapítványtól.

(Az 1998. Szeptember 25. - ei adásban elhangzott beszélgetések alapján)

 

Az alapítványt Leopold Anna biológia szakos tanárnő, az alapítvány kuratóriumának tagja mutatta be. A NATURLAND 1994-ben alakult mint környezetvédelmi csoport majd 1995-ben bejegyeztették alapítvány formájában is. Célja bevonni a tanuló ifjúságot egy környezetvédelmi viselkedési formába, ami fontos egy olyan társadalom kialakulásához, amely képes vigyázni környezetére, a természetre, és beilleszkedik abba.

 

Tevékenységeik között szerepel néhány állandó, hagyományörző program, ilyen minden év április 22-én a FÖLD NAP-i egy hetes rendezvény, amelyen megemlékeznek arról, hogy egy Földünk van és meg kell őríznünk a jövő generációknak. Ez a program vetélkedőket foglal magába, tudományos szessziót, rajzkiállítást és minden olyan tevékenységet, amely keretén belül a fiatalok bővíthetik tudásukat környezetükről.

(Az 1998. július 31.- ei adásban elhangzott beszélgetések alapján)

 

Az ÁMA Általános Műveltség Alapítvány-t jelent és pillanatnyilag a Szakszervezetek Művelődési Házában van a székhelye. Az alapítvány 1996-ban alakult és az SZMH helyzetén próbál segíteni. Mivel nagyon sok pénzforrás és támogató megtagadta egy Bukaresthez tartozó Müvelődési Ház támogatását, létrehozták az ÁMA-t, hogy segítse lelkesedésel, személyi háttérrel, pénzzel a gyergyói művelődési életet. Az alapítványnak jelenleg 50 tagja van, vezetősége: Rés Éva elnök, Borzási Mária alelnök, Czirják Edit titkár.

1998

 

Az alapítvány 1992-ben alakult Gyergyócsomafalván. Célja Borsos Miklós művészi, szellemi és erkölcsi hagyatékának ápolása, a tehetségkutatás és tehetséggondozás. Ezeknek a céloknak a megvalósitásához különféle eszközöket kerestek: a művész alkotásainak közvetlen és közvetett bemutatása, emlékszoba berendezése, kiállitások, megemlékezések szervezése, előadások, alkotótáborok szervezése a Kárpát medencei magyar tehetséges gyerekek számára. Ezt a tábort idén 5. alkalommal szervezik meg. Programjaik egyaránt szólnak gyerekeknek és időseknek, tevékenységeink közül kiemelhetjük a következőket :

(Az 1998. június 25.-ei adásban elhangzott beszélgetések alapján)

 

Gyergyószentmiklós és a környék lakossága szerencsésnek mondható abból a szempontból, hogy több segélyszervezethez is fordulhat a rászoruló. Egyik, talán legrégibb és legismertebb ezek közül a Szent Miklós Szervezet, amelyet hivatalosan 1991 április 1.-én jegyeztek be, de már előtte érkeztek adományok. Az adományok a svájci Basel Hilft, a Basel Land Hilft szervezetektől valamint magánszemélyektől érkeznek pénz, ruhanemű, élelem, használati tárgyak, bútorok, gépek formájában. A szervezet elnöke Kovács Éva. Hét éve minden csütörtökön 16,00 órától ül össze a vezetőség elbírálni az átlagban 20-35 beérkezett kérést. A kérések java részében pénzt, ruhát, cipőt, élelmet kérnek a rászorulók, de gyakran fordulnak lakásgondokkal is a szervezethez, máskor pedig lelki problémákkal. Az elnöknő minden hónap első keddjén tart fogadóórát 17,00 órától. Erre a beszélgetésre ajánlott előre írásban benyújtani egy kérést. A városban 105 családnak vásárolták meg a lakást, ezáltal segítve elsősorban a sokgyerekes családokat.

1998

 

Szervezetünk keretet ad egy olyan szakmai csoport munkájának, amely különböző programok révén azoknak a csoportoknak, egyéneknek, szervezeteknek kíván segíteni amelyek felismerték és igénylik a különböző humán erőforrásokkal való helyes és hatékony gazdálkodás szükségességét, a korszerű koncepcionális és stratégiai gondolkodás fontosságát.

 

Az NFK tehát egy humán szolgáltató szervezet, amely modellt és ezáltal konkrét segítséget nyújt a társadalom különböző szektoraiban működőszervezeteknek illetve egységeknek.

Partnereink

Támogatóink

communitas vizszintes