fejlecproba5

Szociális-karitatív szervezetek fóruma

2008 március

 

Tizenhét ember tett eleget annak a felkérésnek, amely a gyergyói szociális-karitatív szervezetek együttműködési fórumának megalakítására tett kísérletet.

Az elkötelezôdés, a szolidaritás a hátrányos helyzetűek érdekében – több-kevesebb foghíjjal – élô valóság közösségeinkben.

 

Ismerkedési körrel kezdôdött a találkozó, amelynek keretében a különbözô szervezetek, egyesületek, lelkiségi csoportok, elkötelezett magánszemélyek megmutatták a szükségnek azon szeletét, amire ôk maguk sajátos szempontjaik szerint, helyzetükbôl, munkájukból kifolyólag rálátnak. Elgondolkodtató a nyomorról, szükségrôl, rászorultságról való hiteles tanúságtételek sorozata, és az a sok elkeseredésbôl, „szent dühbôl" fakadó panasz, amely a közösségek érdektelenségét fogalmazza meg szívbemarkolóan...

A kezdeti gátlások feloldódása után, egymás kölcsönös megsegítésének lehetôségeit, konkrét közös akciótervek beazonosítását beszélte meg a munkacsoport. A Gyergyói Cukorbetegek Egyesülete, a Hargita Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság gyergyói védett otthonait működtetô felelôsök, a Pro Humana Alapítvány, a Kolping Család, a Lórántffy Zsuzsanna Nôegylet, a Karizmatikus Kör, a Szent Ferenc Alapítvány, az Ora International, az Esély Alapítvány, a Caritas, az önkormányzat fejlesztési irodája, a helyi plébánia és magánszemélyek keresték azokat a fogódzókat, ahol egyesítve erôforrásaikat, hatékonyabban segíthetnek a különbözô rászoruló embereken, embercsoportokon.

 

A közel három órát tartó párbeszéd keretében bizonyossá vált a folytatás (2008. április 3. de. 10 óra), és a résztvevôi kör bôvítésének szükségessége. Konkrét együttműködési tervek megfogalmazására is sor került. A hatékonyabb munka érdekében az önkormányzati felelôsséghordozók, egészségügy és más közintézmények, iskolák, felekezetek is jó lenne, ha képviseltetnék magukat!

 

Helyzet van, lehetôség van arra, hogy a gazdasági fejlôdés mellett a szociálisan hátrányos szegmens is felzárkózhasson a minden ember számára elviselhetô életfeltétel szintjére.

 

Tisztelettel mondok köszönetet minden megjelentnek a magam és a helyi plébános nevében!

Bányász József