1998

Az Esély Alapítvány újabb programja többrétű tevékenységet foglal magába. Egyrészt, amint észerevehettétek állandó képújság oldalunk van, ahol nyílvánosságra hozhatjuk egy éven át hirdetnivalóinkat. Így nagyon hamar tudomást szerezhettek a hozzánk beérkező újdonságokról, fiatalokat és civil szervezeteket érintő hírekről. Ezenfelül a kezetekben tartott kiadványt is meg tudjuk havonta jelentetni szintén azzal a szándékkal, hogy minél több információt juttassunk el olvasóinkoz. Helyet biztosítunk minden bemutatkozni kívánó ifjúsági szervezetnek, civil szervezetnek. Szintén bemutatkozásra adunk lehetőséget a havonta jelentkező tévéadásban (minden hónap utolsó péntekén 19,00 órától kerül adásba a "Reflektorfényben a civil szervezetek " cimű összeállítás). Mindezen programokhoz az anyagi támogatást pályázat útján nyertük el a Civil Társadalom Fejlödéséért Alapítványtól.

(Az 1998. Szeptember 25. - ei adásban elhangzott beszélgetések alapján)

 

Az alapítványt Leopold Anna biológia szakos tanárnő, az alapítvány kuratóriumának tagja mutatta be. A NATURLAND 1994-ben alakult mint környezetvédelmi csoport majd 1995-ben bejegyeztették alapítvány formájában is. Célja bevonni a tanuló ifjúságot egy környezetvédelmi viselkedési formába, ami fontos egy olyan társadalom kialakulásához, amely képes vigyázni környezetére, a természetre, és beilleszkedik abba.

 

Tevékenységeik között szerepel néhány állandó, hagyományörző program, ilyen minden év április 22-én a FÖLD NAP-i egy hetes rendezvény, amelyen megemlékeznek arról, hogy egy Földünk van és meg kell őríznünk a jövő generációknak. Ez a program vetélkedőket foglal magába, tudományos szessziót, rajzkiállítást és minden olyan tevékenységet, amely keretén belül a fiatalok bővíthetik tudásukat környezetükről.

(Az 1998. július 31.- ei adásban elhangzott beszélgetések alapján)

 

Az ÁMA Általános Műveltség Alapítvány-t jelent és pillanatnyilag a Szakszervezetek Művelődési Házában van a székhelye. Az alapítvány 1996-ban alakult és az SZMH helyzetén próbál segíteni. Mivel nagyon sok pénzforrás és támogató megtagadta egy Bukaresthez tartozó Müvelődési Ház támogatását, létrehozták az ÁMA-t, hogy segítse lelkesedésel, személyi háttérrel, pénzzel a gyergyói művelődési életet. Az alapítványnak jelenleg 50 tagja van, vezetősége: Rés Éva elnök, Borzási Mária alelnök, Czirják Edit titkár.

1998

 

Az alapítvány 1992-ben alakult Gyergyócsomafalván. Célja Borsos Miklós művészi, szellemi és erkölcsi hagyatékának ápolása, a tehetségkutatás és tehetséggondozás. Ezeknek a céloknak a megvalósitásához különféle eszközöket kerestek: a művész alkotásainak közvetlen és közvetett bemutatása, emlékszoba berendezése, kiállitások, megemlékezések szervezése, előadások, alkotótáborok szervezése a Kárpát medencei magyar tehetséges gyerekek számára. Ezt a tábort idén 5. alkalommal szervezik meg. Programjaik egyaránt szólnak gyerekeknek és időseknek, tevékenységeink közül kiemelhetjük a következőket :

(Az 1998. június 25.-ei adásban elhangzott beszélgetések alapján)

 

Gyergyószentmiklós és a környék lakossága szerencsésnek mondható abból a szempontból, hogy több segélyszervezethez is fordulhat a rászoruló. Egyik, talán legrégibb és legismertebb ezek közül a Szent Miklós Szervezet, amelyet hivatalosan 1991 április 1.-én jegyeztek be, de már előtte érkeztek adományok. Az adományok a svájci Basel Hilft, a Basel Land Hilft szervezetektől valamint magánszemélyektől érkeznek pénz, ruhanemű, élelem, használati tárgyak, bútorok, gépek formájában. A szervezet elnöke Kovács Éva. Hét éve minden csütörtökön 16,00 órától ül össze a vezetőség elbírálni az átlagban 20-35 beérkezett kérést. A kérések java részében pénzt, ruhát, cipőt, élelmet kérnek a rászorulók, de gyakran fordulnak lakásgondokkal is a szervezethez, máskor pedig lelki problémákkal. Az elnöknő minden hónap első keddjén tart fogadóórát 17,00 órától. Erre a beszélgetésre ajánlott előre írásban benyújtani egy kérést. A városban 105 családnak vásárolták meg a lakást, ezáltal segítve elsősorban a sokgyerekes családokat.

1998

 

Szervezetünk keretet ad egy olyan szakmai csoport munkájának, amely különböző programok révén azoknak a csoportoknak, egyéneknek, szervezeteknek kíván segíteni amelyek felismerték és igénylik a különböző humán erőforrásokkal való helyes és hatékony gazdálkodás szükségességét, a korszerű koncepcionális és stratégiai gondolkodás fontosságát.

 

Az NFK tehát egy humán szolgáltató szervezet, amely modellt és ezáltal konkrét segítséget nyújt a társadalom különböző szektoraiban működőszervezeteknek illetve egységeknek.

Kapcsolat

A honlapot a Műhely Egyesület működteti.
Programfelelős: Dániel Botond

535500 Gyergyószentmiklós,
Bucsin negyed 12/B/32
Tel: 0740.05.36.04
e-mail: office@muhely.eu
web: www.muhely.eu  

Támogatóink

communitas vizszintes

© 2005-2021. Civil-Gyergyó.ro - Gyergyószéki civil szervezeti portál

Search